hledam zamestnance 1Hlavným impulzom pre vznik personálnej spoločnosti bol neustále narastajúci dopyt po pracovnej sile v Českej republike zo Slovenska, Bulharska resp. z ďalších členských krajín EÚ / EHP. Preto je základom nami ponúkaných služieb, vyhľadávanie a výber / recruit / pracovnej sily a poskytovanie služieb personálneho lízingu.
Snažíme sa porozumieť Vašim cieľom a rozumieme súčasnej problematike trhu práce.
Poskytovaním služieb spájame záujmy uchádzačov o prácu so záujmami zamestnávateľov. Zamestnancom zabezpečujeme komplexný servis a starostlivosť pri vzniku a priebehu pracovného pomeru. Pre zamestnávateľov sme partnerom pri hľadaní riešení HR stratégie.

Spôsoby náboru:

  • Vlastné náborová centrá
  • Externí dodávatelia
  • Mobilita

Služby:

  • Recruit
  • Personálny lízing

EUworker - Recruit

Hľadáme a vyberáme správneho zamestnanca

Pri vyhľadávaní a výbere vhodných kandidátov si zakladáme na tom, aby sme dokonale poznali klienta, jeho potreby a očakávania

vyhľadávanie kandidátov - využívame vlastnú databázu, našu web stránku, pracovné portály, sociálne siete

výber zamestnancov - postupujeme cez pre-screening, testovanie, pohovor, overenie referencií, hodnotenie a poradenstvo pre kandidátov

Naši kandidáti aj klienti sú počas celého výberového procesu detailne informovaní o priebehu projektu, sme pre nich partnerom, ktorý hľadá riešenie, sme poradcom a nositeľom inovatívnych prístupov pri sprostredkovaní novej pracovnej pozície, resp. talentovaného zamestnanca.

EUworker - Personálny lízing / Agentúrne zamestnávanie

Flexibilná forma zamestnávania - šetríme Váš čas a tiež Vaše náklady spojené s náborom a vyhľadávaním pracovnej sily.

Hlavnou výhodou okrem vyhľadania a výberu je to, že so zamestnancom uzatvára pracovný pomer personálna agentúra, ktorá zároveň vedie mzdovú a personálnu agendu.

flexibilita - možnosť mať pre užívateľského zamestnávateľa k dispozícii optimálny počet kvalifikovaných pracovníkov na vykonanie určitého objemu prác, túto formu oceníte predovšetkým pri potrebe navýšenia stavu zamestnancov - zamestnanie formou personálneho lízingu Vám tak umožní vyhnúť sa administratíve spojenou s prijímaním a následným prepúšťaním

ponúkame aj možnosť "otestovať" odbornosť pracovníka - v prípade záujmu ho prijať do interného stavu po skončení lízingu

Personálny lízing je výhodný aj pre zamestnancov, získajú tak množstvo rôznorodých pracovných skúseností, doplnia si vzdelanie a spoločnosť EUworker im poskytuje komplexný servis.

Spoločnosť EUworker si plní voči agentúrnym zamestnancom všetky povinnosti tzn. riadne uzavretá pracovná zmluva, agentúrni zamestnanci majú porovnateľné mzdové a pracovné podmienky ako interní zamestnanci klienta.

Kontaktujte nas

map