hledam zamestnance 1Hlavním impulsem pro vznik personální společnosti byla neustále narůstající poptávka po pracovní síle v České republice ze Slovenska, Bulharska resp. z dalších členských zemí EU/EHP, proto je základem námi nabízených služeb, vyhledávání a výběr /recruit/ pracovní síly a poskytování služeb personálního leasingu.
Snažíme se porozumět Vašim cílům a rozumíme současné problematice trhu práce.
Poskytováním služeb spojujeme zájmy uchazečů o práci se zájmy zaměstnavatelů. Zaměstnancům zajišťujeme komplexní servis a péči při vzniku a průběhu pracovního poměru. Pro zaměstnavatele jsme partnerem při hledání řešení HR strategie.

Způsoby náboru:

  • Vlastní náborová centra
  • Externí dodavatelé
  • Mobilita

Služby:

  • Recruit
  • Personální Leasing

EUworker - Recruit

Hledáme a vybíráme správné zaměstnance

Při vyhledání a výběru vhodných kandidátů si zakládáme na tom, abychom dokonale znali klienta, jeho potřeby a očekávání

vyhledávání kandidátů - využíváme vlastní databázi, naši web stránku, pracovní portály, sociální sítě

výběr zaměstnanců - postupujeme přes pro-screening, testování, pohovor, ověření referencí, hodnocení a poradenství pro kandidáty

Naši kandidáti i klienti jsou během celého výběrového procesu detailně informováni o průběhu projektu, jsme pro ně partnerem, který hledá řešení, jsme poradcem a nositelem inovativních přístupů při zprostředkování nové pracovní pozice, resp. talentovaného zaměstnance.

EUworker - Personální leasing / Agenturní zaměstnávání

Flexibilní forma zaměstnávání - šetříme Váš čas a také Vaše náklady spojené s náborem a vyhledáváním pracovní síly.

Hlavní výhodou kromě vyhledání a výběru je, že se zaměstnancem uzavírá pracovní poměr personální agentura, která zároveň vede mzdovou a personální agendu.

flexibilita - možnost pro uživatelské zaměstnavatele mít k dispozici optimální počet kvalifikovaných pracovníků k provedení určitého objemu prací, tuto formu oceníte především při potřebě navýšení stavu zaměstnanců - zaměstnání formou personálního leasingu Vám tak umožní vyhnout se administrativě spojené s přijímáním a následným propouštěním

nabízíme i možnost “vyzkoušet si” odbornost pracovníka - v případě zájmu ho přijmout do interního stavu po skončení leasingu

Personální leasing je výhodný i pro zaměstnance, získají tak množství různorodých pracovních zkušeností, doplní si vzdělání a společnost EUworker jim poskytuje komplexní servis.

Společnost EUworker si plní vůči agenturním zaměstnancům všechny povinnosti tzn. řádně uzavřená pracovní smlouva, agenturní zaměstnanci mají srovnatelné mzdové a pracovní podmínky jako interní zaměstnanci klienta.

Kontaktujte nás

map