Ние сме easy [i:zi] лесен, удобен, естествен, спокоен

Изхождаме от простотата на процесите и фирмената концепция на действие. Влагаме енергия само в това, което е смислено. Не се обременяваме от сложната организационна структура, нефункциониращите наредби, обвързващия модел за компетенции на големите фирми. Посвещаваме времето си на хората.

 

o nas 3 2

o nas 1 2

 

Ние сме expert [ekspə:t] специалист, експерт, професионалист

За работодателите и клиентите си ние сме партньор при търсене на решения за HR-стратегия. Сред широкия спектър на предлаганите от нас услуги са познаването на процесите на търсене, оценяването, тестването и изборът на потенциални кандидати в много области. За нас позитивен резултат представлява само етичният и двустранно полезен бизнес.

Ние сме friendly [frendli] приятелски, приветлив, любезен

Подбор в чужбина, широк диапазон на работни оферти, консултации, комплексно обслужване и грижа при сключване на трудов договор за кандидата. Личната комуникация в приятна, приятелска и модерна среда в нашите офиси е важна за нас.

 

o nas 2 2