hledam zamestnance 1Основният имулс за възникването на фирмата за подбор на персонал е непрекъсващо нарастващото търсене на работна ръка от Словакия, България и съответно от други страни-членки на ЕС/ЕИО в Чехия, на това са базирани и предлаганите от нас услуги, търсене и подбор на работна ръка и предоставяне на услуги в сферата на лизинга на персонал.
Стараем се да разберем Вашите цели и сме наясно със съвременната проблематика на пазара на труда. Чрез предоставяне на своите услуги свързваме интересите на кандидатите за работа с тези на работодателите. Осигуряваме на служителите комплексно обслужване и грижа при сключването и времетраенето на трудовия договор. За работодателя ние сме партньор при търсене на решение за HR-стратегия.

Начини за подбор:

  • Собствени центрове за набиране
  • Външни доставчици
  • Мобилност

Услуги:

  • Recruit
  • Лизинг на персонал

EUworker - Recruit

Търсим и избираме правилните служители

При търсенето и избора на подходящи кандидати се базираме на максималното познаване на клиента, на неговите потребности и очаквания

търсене на кандидати - използваме собствена база данни, своята уебстраница, портали за работа, социални мрежи

избор на служители - действаме чрез pro-screening, тестване, интервю, проверка на препоръките, оценване и консултации за кандидатите

По време на целия процес на подбор кандидатите и клиентите ни са детайлно информирани за протичането на проекта, за тях ние представляваме партньор, който търси решение, ние сме консултант и носител на иновативни подходи при посредничеството за нови работни длъжности, съответно и за надарени служители.

EUworker - Лизинг на персонал / Наемане през агенция

Гъвкава форма на заетост – спестяваме Ви време и разходи, свързани с подбора и търсенето на работна ръка.

Основното предимство, освен търсенето и подбора е това, че със служителя трудов договор сключва агенцията за подбор на персонал, която същевременно извършва дейност като „Личен състав“

гъвкавост – възможност за работодателите – потребители да разполагат с оптимален брой квалифицирани работници за извършване на определен обем работа, ще оцените тази форма главно при увеличаване на броя служители – по този начин наемането под формата на лизинг на персонал ще Ви даде възможност да избегнете административната работа, свързана с приемане и последващо напускане

предлагаме и възможност „да пробвате“ квалифицираността на работника – в случай на интерес да го приемете в своя личен състав след приключване на лизинга

Лизингът на персонале подходящ и за служители, така те придобиват много различен трудов опит, допълват образованието си, а фирма ЕУуъркър им предоставя цялостно обслужване.

Фирма ЕУуъркър изпълнява всички свои задължения спрямо служителите, свързани с надлежно сключен трудов договор, служителите на агенцията имат равностойни финансови и трудови условия с тези на собствените служители на клиента.

Свържете се с нас

map